Felanmälningar

ISS nummer för felanmälningar 0770-77 58 59 bör man endast använda för akuta ärenden, som när avlopp svämmar över, en kran inte går att stänga eller om något rör eller element har börjat läcka. Mindre allvarliga problem i allmänna utrymmen, exempelvis i tvättstugorna, har styrelsemedlemmarna ibland lösningar på. Det kan därför vara klokt att rådgöra med någon av dem, innan man ringer ISS. En onödig utryckning kan annars bli rätt kostsam för föreningen.

Om någon har fastnat i hissen ringer man naturligtvis KONEs larmnummer 0771-50 50 50. I andra fall, när hissarna stan­nar, bör man först kontakta någon i styrelsen. Samma sak gäller om ventilationen inte fungerar. Styrelsemedlemmarna vet vilka som bör underrättas och är behöriga att göra beställ­ningar för föreningens räkning.

Ärenden som inte är akuta, som trasiga lampor, dörrar som kärvar, kranar som droppar eller varia­tioner i luft- och vattentemperatur, tas i de flesta fall om hand av ISS vaktmästare. Han är normalt här på tisdagar. Du får kontakt med honom genom att lägga en lapp i den svarta brevlådan utanför hissen i källaren i hus 22. Lådan kontrolleras minst en gång i veckan. Om du är osäker, kan du alltid rådgöra med någon i styrelsen först.

Vid akuta problem efter arbetstid och under helger finns också Örestads Industribevakning, 040-93 12 70. Deras utryckningar kan bli kostsamma för föreningen, så rådgör först med någon i styrelsen och låt honom eller henne ta beslut om kontakten.