Styrelsen

Ledamöter och suppleanter i Brf Solgårdarnas styrelse väljs av föreningsstämman varje år och varje ledamot väljs för två år i taget.

Årets styrelse hittar du här:
 

Valberedning inför årsstämman 2021:

Sammankallande Per Sundelin, hus 20, tfn 070-828 75 04
Simon Nyberg, hus 22, tfn 072-522 36 27

Fredrik Ivars, hus 24, tfn 072-236 89 00