Styrelsen

Ledamöter och suppleanter i Brf Solgårdarnas styrelse väljs av föreningsstämman varje år och varje ledamot väljs för två år i taget.

Årets styrelse hittar du här:
 

Valberedning inför årsstämman 2019:

Sammankallande Per Sundelin, hus 20, tfn 070-828 75 04
Christina Persson, hus 20, tfn 0768-359019

Fredrik Ivars, hus 24, tfn 0767-865291