Välkommen till Solgårdarnas hemsida

Bostadsrättsföreningen Solgårdarna ligger på Väster i Lund. Föreningens tre punkthus är byggda 1982 och innehåller sammanlagt 60 lägenheter. Vår adress är van Dürens väg 20, 22 och 24.

De välplanerade lägenheterna består av tvåor på 64 kvm, treor på 80 kvm och femmor (etagelägenheter) på 114 eller 130 kvm. Med hiss kommer man upp till alla lägenheter och man behöver inte gå i trappor eller över trösklar för att ta sig dit. Varje lägenhet har en bilplats på parkeringsdäck eller i garage. Vi har även flera gästparkeringsplatser för besökare till de boende, därav några med möjlighet till laddning av elbil.

En av våra stora tillgångar är den parkliknande trädgården på nära 10 000 kvm. Där finns bouleplan, lekplats, ett litet lusthus och flera soliga uteplatser där man kan grilla sommartid. Den som har gröna fingrar kan få disponera en planteringsruta och själv odla blommor eller grönsaker. I trädgården finns för övrigt många intressanta och lite ovanliga växter. Den sköts enligt en flerårsplan och besöks ibland av studenter från Alnarp och andra trädgårdsskolor.

Vår omtyckta och trevliga förening har god ekonomi och vi anstränger oss för att hålla byggnader och omgivningar i gott skick.

Postadress:
Bostadsrättsföreningen Solgårdarna i Lund
Van Dürens väg 22
227 30  Lund

Faktureringsadress:
Bostadsrättsföreningen Solgårdarna i Lund
SBCID9109
c/o Sveriges BostadsrättsCentrum
Box 5
851 02  Sundsvall

Mejlfakturering: Man kan även skicka fakturor och bilagor som pdf via mejlfaktura@sbc.seMed sidan vill vi ge de boende i Brf Solgårdarna ökad information om styrelsens arbete och om frågor som rör föreningen.

Sidan är också en kanal där medlemmar kan komma med ideér, tankar och frågor genom mail till styrelsen.

Med hemsidan vill vi också lämna viktiga upplysningar till myndigheter och mäklare, gärna också till blivande medlemmar och andra intresserade.

Allmän information till nya och gamla medlemmar finns i artikeln Solgårdsnytt under fliken Information