Lite Solgårdshistoria.

Solgårdarnas historia finns numera dokumenterad (i alla fall delar av den). Här kan du läsa hur det såg ut innan husen byggdes och ta del av några berättelser om vad som hänt i husen genom åren.
 

Underhåll och större reparationer.

Här hittar du en sammanställning av underhåll och större reparationer som Brf Solgårdarna har låtit utföra från starten år 1982 fram till hösten 2021 och som framgår av äldre protokoll. I sammanställningen hittar du också vissa nyckelbeslut av betydelse för föreningen.