Styrelsen

Ledamöter och suppleanter i Brf Solgårdarnas styrelse väljs av föreningsstämman varje år och varje ledamot väljs för två år i taget.

Årets styrelse hittar du här:
 

Valberedning inför årsstämman 2024:

Sammankallande: Fredrik Ivars, hus 24, tfn 072-236 89 00
Helena Jönsson, hus 24, tfn 070-622 80 08