Råd och tips

Under den här rubriken kommer en hel del användbar och tänkvärd information finnas tillgänglig för alla medlemmar. Olika teman kommer att behandlas och länkarna kommer efterhand att byggas ut. De första ämnena som styrelsen vill göra de boende medvetna om är:

Energispartips – ett ämne helt i tiden som vi alla bör tänka till om dels av omtanke för vår miljö, dels för att spara pengar.

Säkerhet – här presenteras små enkla knep för hur vi kan minimerar risken för inbrott och dylikt.

Brandsäkerhet – Hur kan man göra för att undvika brand och olyckor