Brandsäkerhet

Vi måste alla hjälpas åt för att skapa ett tryggt boende. Här är några riktlinjer för hur vi alla kan förebygga risken för brand. Se även räddningsverkets publikationer Rädda liv, rädda hem och Skydda ditt hem mot bränder.

Först och främst, vid fara ring 112

Brandsläckare:

 • Brandsläckare finns på varannan våning i alla tre husen.


Källaren:

 • Saker får inte förvaras i gångarna utanför förråden.
 • Rensa gärna ut i förråden med jämna mellan rum. Ju mindre saker, desto mindre som kan brinna.
 • Inga brandfarliga vätskor får förvaras i förråden.
 • Stapla inte kartonger så de kommer emot taklampan.
 • Håll branddörrarna stängda.


Utrymningsvägar:

 • Dessa ska alltid hållas fria från saker.
 • Trapphuset ska alltid vara fritt från alla typer av brännbara föremål.
 • Husen har två utrymningsvägar. Dels via trapphuset och dels via fönstren/balkongen.
 • En lägenhet fungerar som en brandcell och ska stå emot brand i trapphuset i 60 minuter.
 • Om det brinner i trapphuset stanna kvar i lägenheten och gå till balkongen och vänta på räddningstjänsten.
 • Undvik att andas in brandröken.
 • Bilar får inte stå på gården och blockera brandbilarnas tillgång till byggnaderna.


El:

 • Ser du trasiga elledningar, trasiga armaturer eller blinkande lysrör så kontakta vaktmästaren så en elektriker kan se på det hela.


Brandfarliga vätskor:

 • Exempel på vätskor är gasol, acetylen, T-röd, bensin, aceton, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, diesel, eldningsolja.
 • I lägenheten får man bara förvara brandfarliga ämnen för hushållets behov.
 • I källaren får man inte förvara några brandfarliga vätskor alls.
 • I garaget får man förvara sin bil med fulltank och reservdunk. Man får också förvara brandfarligvätska i lösa behållare om de förvaras oåtkomliga för obehöriga.


I lägenheten:

 • Ha alltid minst en fungerande brandvarnare i lägenheten, kolla batterierna med jämna mellanrum. Byt batteri varje år och brandvarnare vart tionde.
 • Skaffa en brandfilt till köket om olyckan skulle vara framme.
 • Det kan även vara bra att ha en liten handbrandsläckare.


Bra länkar:
www.msb.se
www.brandskyddsforeningen.se