Skötselavtal

Brf Solgårdarna har skötselavtal med flera leverantörer.

Fastighetsskötseln tillhandahålls av FastighetsTeamet Syd AB. Vaktmästaren är normalt här på förmiddagen på onsdagarna.

Det normala underhållet av trädgården sköts av Green Landscaping AB. I vissa frågor beträffande planteringarna ut mot Trollebergsvägen samråder vi med Markkompaniet AB.

Städningen sköts av Garantistäd AB. Trapphusen städas normalt på fredagar. Vintertid torkas golven i entréerna ytterligare en gång i början av veckan. Tvättstugorna och Fritidslokalen städas en gång i månaden.