Vem ansvarar för underhållet?

I skriften "Vem ansvarar för underhållet?" finns detaljerad information om vem som har ansvar för att åtgärda de eventuella fel som kan uppkomma i huset/lägenheten. Skriften är ett bra stöd att ta till när något händer och de boende kan snabbt se om de själva har ansvaret att åtgärda problemet eller om de ska kontakta föreningen. Denna skrift uppdateras efterhand som lagar ändras.

Styrelsen vill göra alla uppmärksamma på att när man ber vaktmästaren reparera något inne i lägenheten av det som står märkt med B i tabellen ”Vem ansvarar för underhållet?”, så står bostadsrättshavaren själv för den kostnaden och inte föreningen. Vaktmästaren hanterar gärna privata beställningar, men då ska fakturan inte gå till föreningen, utan till bostadsrättshavaren själv.